Disclaimer
Deze website is in concept gecreëerd op 29 januari 2005 volgens het KISS (Keep It Simple & Stupid) principe en is onder permanente constructie. De tekst wordt grotendeels in het Nederlands weergegeven. Ik besteed continu zorg en aandacht aan de samenstelling van de inhoud van mijn website. Het is desondanks mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig is of onjuistheden bevat. Informeer mij wanneer dit het geval is. Ik ben niet verantwoordelijk voor meningen en boodschappen van derden waarvan je via links op mijn website kennisneemt. Ik sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op of via mijn website is verkregen. Ik behoud mij het recht voor - tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de auteur - eventueel ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst en beeldmateriaal. (© Henny Jore, 2005)

Copyright en beeldrechten
Deze website inclusief gepubliceerde informatie valt onder het auteurs-, naburig en databankenrecht van Henny Jore. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking, anders dan voor eigen niet-commercieel gebruik overeenkomstig mijn gebruiksvoorwaarden, zijn zonder voorafgaande schriftelijke of via e-mail niet toegestaan. (© Henny Jore, 2005)

Gebruikersvoorwaarden
Deze website is alleen bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browser-bezoek. Het is derhalve niet toegestaan om de website op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen. Bijvoorbeeld via scripts, spider en/of bots. Een hyperlink van jouw website naar deze site wordt van harte aangemoedigd en uiteraard volgt daaruit een verwijzing naar jouw site. De site moet natuurlijk wel relevant zijn. Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen ik de content aanbiedt. Het is niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken. Via e-mail kun je contact met mij opnemen. Ik reageer altijd. (© Henny Jore, 2005)

BUGGY BOEK
BUGGY BOEK - BUGGY BOOK - BUGGY BUCH - LIVRE BUGGY (© Henny Jore & Jan van der Lit, 2020)


Laatste wijziging: 26 februari 2020